Gotlands regementes kamratförening

 

Gotlands Regementes kamratförening

Medlemmar. Föreningen har i december  2019 ca 460 medlemmar. .

Medlemsavgifter; Årsavgiften är 100:-.       

Föreningens privatgiro:  163001-1                                                          

Föreningens organisationsnummer; 802498-1824

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY