Gotlands Regementes kamratförening

Medlemmar. Föreningen hade i december  2022  430 medlemmar. .

Medlemsavgifter; Årsavgiften är 150:-.    

Föreningens plusgiro:  163001-1                                                          

Föreningens Swishnummer; 123-1907930

Föreningens organisationsnummer; 802498-1824Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotlands regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5                     
621 51 VISBY