Gotlands Regementes kamratförening

Medlemmar. Föreningen har i december  2021  434 medlemmar. .

Medlemsavgifter; Årsavgiften är 100:-.       

Föreningens plusgiro:  163001-1                                                          

Föreningens organisationsnummer; 802498-1824

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotlands regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5                     
621 51 VISBY