Välkommen till Stockholmskretsens hemsida.Stockholmskretsen av Gotlands Regementes Kamratförening var den sista av ett antal fristående kretsar av Regementets kamratförening:

Kretsen lades ned efter stadgeenliga beslut den 31/12 2013.


Stockholmskretsen av Gotlands regementes kamratförening (GRKF) hade sin inriktning mot medlemmar boende främst inom Stockholm med omnejd.


Kretsens syfte var att;

•arbeta för ett gott kamratskap,

•stimulera intresset för regementets historia och Gotlands försvar,

•genomföra representation och uppvaktning

•medverka i utgivande av en förbands- och kamratföreningstidskrift,

•stödja och verka för ett försvarshistoriskt museum på Gotland.

 

Vid en avslutningsfest den 26 oktober 2013 troppas Stockholmskretsens båda fanor

                                 medan paradmarsch spelas på horn .