Styrelse

GRKF styrelse 2020;

Ordförande

Lars-Åke Permerud

vice ordförande

Jan-Erik Engström

Kassör

Lars Brolund

Sekreterare

Crister Persson

Klubbmästare

Jörgen Gustafsson

Ledamot

Lars-Göran Nyberg

Ledamot

Lars Boström

Ledamot

Anders Österberg

Samtliga nås via info@grkf.se


Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY