Styrelse

GRKF styrelse 2022

Ordförande

Lars-Åke Permerud

vice ordförande

Bertil Malmström

Kassör

Lars Brolund

Sekreterare

Crister Persson

Klubbmästare

Jörgen Gustafsson

Ledamot

Arle Othberg

Ledamot

Lars Boström

Ledamot

Anders Österberg

Samtliga nås via info@grkf.se


Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotlands regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5                     
621 51 VISBY