Välkommen till GRKF hemsida.

Gotlands regementes kamratförening (GRKF) har till uppgift att sammanföra

personer som har och har haft anknytning till Gotlands regemente.         


Föreningen skall


•   befrämja ett gott kamratskap,


•   stimulera intresset för regementets historia och Gotlands försvar,


•   genomföra representation och uppvaktning


•   medverka till utgivande av en förbands- och kamratföreningstidskrift,


•   stödja och verka för ett försvarshistoriskt museum på Gotland.


Föreningen har sitt säte i Visby.


Ambitionen med denna sida är att orientera icke-medlemmar om

kamratföreningen, samt att informera egna medlemmar om föreningens

verksamhet.


För att utveckla sidan är webmastern givetvis intresserad av tips och uppslag.


Orientera dig vidare genom att trycka på länkarna här till vänster.


Webmastern


                                              

 


 

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotlands regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5

621 51 VISBY