Välkommen till GRKF hemsida.

Gotlands regementes kamratförening (GRKF) har till uppgift att sammanföra

personer som har haft anknytning till Gotlands regemente.         


Föreningen skall


•   befrämja ett gott kamratskap,


•   stimulera intresset för regementets historia och Gotlands försvar,


•   genomföra representation och uppvaktning


•   medverka till utgivande av en förbands- och kamratföreningstidskrift,


•   stödja och verka för ett försvarshistoriskt museum på Gotland.


Föreningen har sitt säte i Visby.


Ambitionen med denna sida är att orientera icke-medlemmar om

kamratföreningen, samt att informera egna medlemmar om föreningens

verksamhet.


För att utveckla sidan är webmastern givetvis intresserad av tips och uppslag.


Orientera dig vidare genom att trycka på länkarna här till vänster.


Webmastern


Årsmöte/KFÖ
På grund av pandemin och omöjligheten att träffas gör vi en omplanering!

Vi planerar för ett kombinerat årsmöte och KFÖ (kamratföreningsövning) den 25 augusti.
Då hoppas vi att att vaccinationen nått långt och restriktionerna tillåter oss att träffas.

Inbjudan och detaljer kommer framöver.
Styrelsen

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY