Gotlands regementes kamratförening

 

 VERKSAMHETSPLAN FÖR  2020

 

• 2020-03-05 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

• 2020-05-?? Deltagande vid Finska föreningens högtidlighållande av de stupades dag
• 2020-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i Tingstäde.

• 2020-08-20 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer presenteras i vårbrevet samt på hemsidan. Inställt

• 2020-10-15 Kamratföreningslunch. Annons i Gotlandspress och på hemsidan    Skjuten till februari

• 2020-10-30 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers gravplats. Ingen anmälan

• 2020-12-10 kl 1500 Julbön i Domkyrkan

• 2020-12-28 Före nyår. Utskick av gemensam kamratföreningstidning.
• 2021-03-04 Preliminär tid för GRKF årsmöte med sedvanlig middag.

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY