VERKSAMHETSPLAN FÖR  2023
(fastställes formellt på årsmötet)
  • 2023-03-09 kl 1830 Årsmöte med sedvanlig  middag på Gotlands Försvarsmuseum  

  • 2023-04-20 ”After Work” Tid och plats enl senare inbjudan

  • 2023-06-06 Deltagande vid Nationaldagsfirande vid Gotlands Försvarsmuseum

  • 2023-08-23 Kamratföreningsövning. Inbjudan med ”vårbrevet”

  • 2023-10-19 Ärtmiddag enligt senare inbjudan

  • 2023-11-03 kl 1400. Kransnedläggning Vid Gottlands Truppers Gravplats

  • 2023-11-16 ”After Work” Tid och plats enl senare inbjudan

  • 2023-12-07 kl 1400 Deltagande vid Regementets Julbön i Domkyrkan. Se senare inbjudan

  • 2023-12-27 Före nyår. Utskick av gemensam kamratföreningstidning.

   

   

  Inbjudan sker regelmässigt via e-post, facebook-gruppen och på

  hemsidan www.grkf.se


  Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

  Gotlands regementes kamratförening

  c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5                     
  621 51 VISBY