VERKSAMHETSPLAN FÖR  2021

 

• 2021-05-?? GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

• 2021-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i Tingstäde.

• 2021-08-?? Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

• 2021-10-?? Kamratföreningslunch. Dag meddelas senare. Annons i Gotlandspress och på hemsidan    

• 2021-10-29 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers gravplats. Ingen anmälan

• 2021-12-09 kl 1500 Julbön i Domkyrkan  

• 2021-12-27 Före nyår. Utskick av gemensam kamratföreningstidning.
• 2022-03-?? Preliminär tid för GRKF årsmöte med sedvanlig middag.   

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY