Aktuellt

Ingen Kamratföreningsövning 2020

På grund av coronaepidemin har styrelsen beslutat ställa in årets KFÖ. Medelåldern är hög bland våra medlemmar. Det är många i riskgruppen. Vi misstänker att om vi skulle försöka genomföra KFÖ-n skulle det bli väldigt få deltagare. Mindre kul och väldigt dyrt. Därför har vi valt att ställa in. Vi återkommer när vi vet mer om höstens aktiviteter. Var rädda om varandra. Håll kontakt per telefon och håll avstånd!


Årsmötet genomfört
Den 5 mars genomfördes vårt årsmöte i försvarsmuseet i Tingstäde: Ett odramatiskt årsmöte. 30 medlemmar var närvarande. 2019 års verksamhet redovisades och styrelsen fick ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Regementsförvaltaren vid P 18, Anders Wireskog presentwerade sig själv och befälssystemen i nuvarande Försvarsmakt. Främst ägnade han sig åt specialistofficerarna. nuvarande trebäfälssystem ersatte NBO 2009 och sannolikt inte ännu sett sin slutliga utformning. En intressant föredragning. Tack Anders! Kvällen avslutades med sedvanlig måltid bestående av sillmacka, ärtsoppa och pannkakor.
Årsmötesprotokoll; >>>Kapten Harry Berg tjänstgjorde på vårt Regemente från 1935 till 1964.
Vi har genom hans anhöriga fått ta del av hans berättelser   >>>Uppdatering av Gotlands Nationalbeväring och regemente, del II OBS Uppdaterad
Många nyttjar minnesboken del II för uppgifter om personalia. Bengt Hammarhjelm
började med att hålla reda på vilka som avlidit. Nu har Nils-Åke Stenström övertagit uppgiften.

Observera att det är ett grannlaga arbete och det kan finnas felaktigheter.

Här finns en lista på vilka som avlidit fram till och med april  2020 >>>


Filmer från tidigare kamratföreningsövningar
Det har filmats på flera av våra tidigare KFÖ.
Kurt Nysell har låtit bränna på dvd och de har nu kommit webmaster tillhanda.
De läggs upp efterhand. Se och njut;

2002 Sjauster i Ljugarn ca 1 tim                  >>>
2003 Fårö ca 1,5 tim                                      >>>
2006 Mojner i Slite ca 1,5 tim                       >>>Vår kamrat Eddy Lundins berättelse

Här hittar ni Eddys berättelse som till del var publicerad i kamratföreningstidningen 2017  >>>


         Kapten Harry Berg

Filmer från förr

Kenneth Broström tidigare A 7 är bra på det här med film från förr.

Efter det att man på Facebook startade gruppen "Vad Du redan vet men gärna minns om Visby" så har Kenneth lagt ut gamla filmer.

Numera är huvuddelen av filmerna utlagda på YOUTUBE.

Filmer nedan är från den filmskatt som fanns på Regementet. De flesta är filmade av Putte Friberg, Thore Svensson Alf Utas, Stefan Melin m.fl.

Därefter är de omhändertagna, konverterade och lagda på dvd av Kenneth Broström.

DVD 4

Avgång C MekB 18 Karlis Neretnieks 941216 15 min  >>>

Dubbeltramp  7 min                                                        >>>           Håkan Olsson förevisar

Försvar av stridsställning                                                >>>           Stridsvagnsplutons ingående i stridsställning. Putte Friberg, Börje Ljungholm, Allan Persson

Regementets Dag 1996                  del 1 >>>        Regementschef Överste Olle Broman  Filmat av  Carsten Persson och utlagd efter hans tillstånd

Regementets Dag 1996                  del 2 >>>        Speaker Major Kjell Thomsson  Filmat av Carsten Persson  och utlagd efter hans tillstånd.

DVD 12

P 18 25 år.           Del 1                                                   >>>           P 1G gamla fana tas åter i bruk. Överlämnas av siste chefen P 1G Bo Forsman

P 18 25 år.           Del 2                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 3                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 4                                                   >>>

GKÖ 1989                                                                       >>>           Strid i Visby. Vackra flygbilder

Slaget på korsbetningen                                                  >>>           Strid i bebyggelse vid Lv-kasernen på Korsbetningen

Två-plutonsexemplet på Tofta                                        >>>           Instruktionsfilm blandad gruppering  

Övrigt

P 18, A7, Lv 2 marscher med vackra bilder                   >>>

P 1G 1959                           >>>                            (speaker okänd)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 1 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 2 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Romamanöver 1941                              >>>         (inget ljud)

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY