Vill Du bli medlem i vår kamratförening?

Tillhör Du kategorin;  " tjänstgör eller har tjänstgjort vid Försvarsmakten med anknytning till Gotlands regemente eller

tjänstgjort som värnpliktig vid Gotlands regemente"?

Tillhör Du inte ovanstående kategori men vill bli medlem ändå;

Kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifter finns under "Om GRKF/Styrelse.           

Betala in årsavgiften 150:-  på plusgiro 16 30 01 - 1 eller swish 123-190 79 30. 

Meddela namn, födelsedata,   adress och  e-postadress vid inbetalningen.