Gotlands regementes kamratförening

 

Vill Du bli medlem i vår kamratförening?

Tillhör Du kategorin;  " tjänstgör eller har tjänstgjort vid Försvarsmakten med anknytning till Gotlands regemente eller

tjänstgjort som värnpliktig vid Gotlands regemente"?

Betala in årsavgiften 100:- på poistgiro 16 30 01 - 1. Meddela namn, födelsedata,   adress och om möjligt e-postadress vid inbetalningen. 

Tillhör Du inte ovanstående kategori men vill bli medlem ändå;

Kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifter finns under "Om GRKF/Styrelse.           

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY