Välkommen till GRKF hemsida.

Gotlands regementes kamratförening (GRKF) har till uppgift att sammanföra

personer som har och har haft anknytning till Gotlands regemente.         


Föreningen skall


•   befrämja ett gott kamratskap,


•   stimulera intresset för regementets historia och Gotlands försvar,


•   genomföra representation och uppvaktning


•   medverka till utgivande av en förbands- och kamratföreningstidskrift,


•   stödja och verka för ett försvarshistoriskt museum på Gotland.


Föreningen har sitt säte i Visby.


Ambitionen med denna sida är att orientera icke-medlemmar om

kamratföreningen, samt att informera egna medlemmar om föreningens

verksamhet.


För att utveckla sidan är webmastern givetvis intresserad av tips och uppslag.


Orientera dig vidare genom att trycka på länkarna här till vänster.


Webmastern


                                              

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari, har krigsbrotten radats upp.
Krigets lagar som alltid har genomsyrat Sveriges krigsplanering och utbildning har helt åsidosatts.
Exempel på detta är bekämpning av sjukhus och det som framstår som uppenbara avrättningar av civila.

Vi tar därför initiativ till att samla in pengar till stöd för Ukraina och vi uppmanar nu er medlemmar i GRKF att bidra med t ex 100 kr (eller valfritt belopp)
till swishnummer 0768317093. Eller till Plusgiro nr 163001-1, senast 27 maj.
Märk bidraget ”Ukraina”.

Om alla medlemmar bidrar, så kan vi lämna över tiotusentals kronor till Röda korsets insamling till stöd till Ukraina!

Vi kommer även att utmana övriga kamratföreningar att bidra på ett motsvarande sätt!

 

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotlands regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5

621 51 VISBY