Historik.

Stockholmskretsen innehade en särställning genom att den – liksom moderföreningen – var direkt ansluten till Sveriges Militära Kamrat-föreningars Riksförbund (SMKR).

Bildandet av Stockholmskretsen skedde vid en sammankomst med ett 50-tal deltagare i Götiska rummen på Berns i Stockholm den 29 augusti 1935.

Den då valda kretsstyrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: kapten Einar Råberg

Vice ordförande bankdirektör O Regnstrand

Sekreterare ombudsman Nils G Olsson

Kassör faktor Carl Fjellander

Klubbmästare grosshandlare Thure Söderström

Suppleanter kassör Carl Wirström

fabrikör Einar Egelin

löjtnant J Söderberg.

På Berns salonger spelade då, som många andra somrar på 1930-talet, I 18:s musikkår under ledning av den eminente musikdirektören Baltzar Alexius Bäckström. Den nybildade Stockholmskretsens medlemmar bringade musikkåren sin hyllning genom att defilera förbi musikestraden.

Stockholmskretsen innehar två fanor; den ena utgör en svensk fana, tilldelad av stiftelsen Svenska Flaggan och mottagen ur konung Carl XVI Gustavs hand vid firandet av Svenska Flaggans dag på Solliden på Skansen i Stockholm den 6 juni 1979. Den andra är en kretsfana, donerad av Gustaf A Wahlström, och invigd vid en högtidlighet i Kungsträdgården den 14 maj 1944. Kretsfanan är röd liksom regementets gamla bataljonsfanor.

Här kan Du läsa mer om kretsens historik.

Den är sammanfattad av kretsens siste ordförande Lars-Inge Hägle;   >>>

Stockholmskretsens sista funktionärer tackar för sig. Från vänster              Deltagarna vid årsmötet 2013 samlade.

Robert von Knorring, Knut Göthe, Carl-Christer Hjort, Bengt Belfrage,

Lars-Inge Hägle, Per Nordenvall, Mari Lagerlund och

Kristofer Gegenwarth. Bertil Malmström och Rune Olsson saknas.