Gotlands regementes kamratförening

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR  2017

 

• 2017-03-16 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

 

• 2017-05-21 kl 1400 Deltagande vid Finska föreningens högtidlighållande av de stupades dag

•2017-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i Tingstäde.

 

•2017-08-24 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

 

•2017-10-12 kl 1200 Kamratföreningslunch. Plats; Traume. Annons i Gotlandspress och på hemsidan

 

•2017-11-03 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers gravplats. Ingen anmälan

 

• 2017-12-14 kl 1500 Julbön i Domkyrkan

 

•2017-12- Före nyår Utskick av gemensam kamratföreningstidning.

•2018-03-08 GRKF årsmöte med sedvanlig middag.

 

 

 

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY