Gotlands regementes kamratförening

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR  2018

 

 

• 2018-03-08 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

 

• 2018-05- Deltagande vid Finska föreningens högtidlighållande av de stupades

• 2018-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i Tingstäde.

 

• 2018-08-23 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

 

• 2018-10-18 kl 1200 Kamratföreningslunch. Plats; Traume. Annons i Gotlandspress och på hemsidan

OBS! Ändrat datum.

 

• 2018-11-02 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers gravplats. Ingen anmälan

 

• 2018-12-13 kl 1500 Julbön i Domkyrkan

 

• 2018-12- Före nyår. Utskick av gemensam kamratföreningstidning.

• 2019-03-07 GRKF årsmöte med sedvanlig middag.

 

 

 

 

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY