Gotlands regementes kamratförening

 

 VERKSAMHETSPLAN FÖR  2019

 

• 2019-03-07 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

 

• 2019-05- kl 1400 Deltagande vid Finska föreningens högtidlighållande av de stupades dag

 

• 2019-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i Tingstäde.

 

• 2019-08-22 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

 

• 2019-10-17 kl 1200 Kamratföreningslunch. Plats; Traume. Annons i Gotlandspress och på hemsidan

 

• 2019-11-01 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers gravplats. Ingen anmälan

 

• 2019-12-12 kl 1500 Julbön i Domkyrkan

 

• 2019-12-27 Före nyår. Utskick av gemensam kamratföreningstidning.

 

• 2020-03-05 Preliminär tid för GRKF årsmöte med sedvanlig middag.

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY