Gotlands regementes kamratförening

 

Styrelse

GRKF styrelse 2016;

Ordförande

Hans Håkansson

0498--278209

070--399 21 13

hans.hakansson@mil.se

vice ordförande

Jan-Erik Engström

 0498--210408

 0708--825195

 janne-e@telia.com

Kassör

Lars Brolund

0498--36103

 076-8317093

 lars.brolund@gmail.com 

Sekreterare

Crister Persson

0498--278830

070--10 88 274

persson.gotland@telia.com

Klubbmästare

Jörgen Gustafsson

 0498--264427

  0708-297184

 jorgen.gustafsson@caverion.se

Ledamot

Lars-Göran Nyberg

0498--275001 

 070-8357565

 nypan@ahner.se

Ledamot

Lars Boström

0498--210840

 072-5518877

 lassebo47@gmail.com

Ledamot

Anders Österberg

0498-264809

070-6671046

  anders_vibble@hotmail.com

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY