Gotlands regementes kamratförening

 

Styrelse

GRKF styrelse 2016;

Ordförande

Hans Håkansson

0498--278209

070--399 21 13

vice ordförande

Jan-Erik Engström

 0498--210408

 0708--825195

Kassör

Lars Brolund

0498--36103

 076-8317093

Sekreterare

Crister Persson

0498--278830

070--10 88 274

Klubbmästare

Jörgen Gustafsson

 0498--264427

  0708-297184

Ledamot

Lars-Göran Nyberg

0498--275001 

 070-8357565

Ledamot

Lars Boström

0498--210840

 072-5518877

Ledamot

Anders Österberg

0498-264809

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY