Stockholmskretsen.

Gotlands regementes kamratförening

 

Aktuellt.

Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS

LKSS läggs ner.  Läs aktuellt beslutsprotokoll här                      >>>

Här kan Du se LKSS planerade aktiviteter hvåren 2015             >>>

Här finns senaste aktuella kontaktpersoner                                 >>>

Kretsens årsmöte den 23 mars 2013

Här har Du möjlighet att läsa 2012 års Verksamhetsberättelse >>>

Här kan Du läsa Lars-Inge Hägles referat från det senaste årets evenemang;

Stockholmskretsens årsmöte 23/3;                              >>>

Veterandagen den  29/5;                                              >>>

Nordiskt Kamratföreningsmöte i Finland den 6 -- 9/6;  >>>

Stockholmskretsens medlemsdag den 26/10;              >>>     

  


Verksamhetsberättelse 2013 samt medlemsbrev 43

Verksamhetsberättelse 2013                         >>>           

Medlemsbrev nr 43 (feb 2014)                       >>>

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)   

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson    

Söderhagsvägen 26                      

621 50 VISBY