Gotlands regementes kamratförening

 

Skrönor

Syftet är givetvis förströelse men också kanske ett sätt att bevara dem för framtiden.

Webredaktören tar givetvis emot bidrag. 

-Förrådstjänsten har fått många gliringar >>>

-Ibland går det inte som det är tänkt. T.ex vid Bror Tures avtackning >>>

-Thore Bergs permissionsminne från 1944 >>>

-Vad hände vid gården Hallinge? >>>

-Två historier från datoriseringens barndom >>>

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY