Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY

Gotlands regementes kamratförening

Reportage

Julbön den 14 december

Den 14 december kl 1500 var det åter dags för den traditionella julbönen i vår fina domkyrka. Ca 350 besökare samlades i kyrkan för att avnjuta vacker och stämningsfull musik. Officerskören har under en längre tid annonserat att detta skulle vara deras sista framträdande. Det kan klart ha bidragit till den stora uppslutningen. Efter stunden i kyrkan var dett kaffe och samkväm i församlingshemmet. I kyrkan underhöll förutom officerskören med Malin Martis som solist och Bertil Wessman som dirigent, Lillåkra stråkkvartett med Charlotte Danielsson, Therese Maurin, Per Stenström och Joanna Pestalozzi. Kyrkoherde Emil Stenhammar, som är kopplad till Gotlands hemvärnsbataljon, stod för fina ord, bön och välsignelse.

Huruvida det blir julbön nästa år återstår att se. Det händer mycket i det gotländska försvaret.
Ärtlunch den 12 oktober

Strax före kl 12 torsdagen den 12 oktober samlades 48 kamrater till den årliga höstlunchen. Bland kamraterna fanns ett gäng med Karl-Erik Bergström, Sven Larsson och Bengt Hellstenius i spetsen från värnpliktstiden 1957. De träffas varje månad för att ha trevligt och minnas de goda tiderna.

Lunchen inleddes med att vi fick besök av överste Mattias Ardin. Han berättade att om Regeringen tar föreslagen budget i början av december och generalerna i högkvarteret beslutar som väntat kommer Gotlands Regemente att återuppstå  den 1 januari 2018. Tanken är att Regementet skall ta befälet över det Gotländska försvaret i Krig och Fred. Detta inkluderar i princip allt det vill säga produktionsledning i fred, samordning med det civila samhället mm. Som vanligt blir det en alldeles speciell Gotlandslösning. Det finns dock fortfarande många osäkerheter. Hur skall bemanningen se ut? Var skall man gruppera inledningsvis och senare?

Dagens tankar är att Regementet skall ha kortformen P 18. Det skall ta tillbaka P 18 traditioner i form av fana, marsch, vädur mm. Vapnet skall däremot göras om. Det blir ett arméförband och pansararmarna är tänkta att ersättas av svärd. 18.stridsgruppen kommer sannolikt att byta namn? 181.stridsgruppen?? Kanske blir det ceremoni över återuppståndelsen på Regementets högtidsdag den 5 februari?

Vår kamratförening blir den första i historien som får uppleva nedläggning och återuppståndelse av vårt Regemente.

Efter den positiva orientering fortsatte vår ordförande övlt Hans Håkansson och berättade om saker som var på gång idag. Utvärdering av Aurora, markskador, överklaganden av upphandlingar, bygglov med mera. En intressant genomgång av det Gotländska försvarets förehavanden.

Därefter vidtog den sedvanliga utspisningen av traditionsenliga ärtor och pannkakor.

Sammankomsten avslutades med att Agne Ahrling och Ove Björkander fick ett välförtjänt tack för deras insats och kamraterna orienterades om kamratföreningens träffar framöver.


KFÖ 2017

Åter dags KFÖ. Traditionsenligt samlades en skara vid gamla vedförrådet på P 18. Lasse Boström tog befälet, delade in de samlade i kompanilag och beordrade uppsittning. Bussen rullade förbi östercentrum och Norrgatt för att ta oss ut på Östergarnslandet. Första stoppet var vid Torsburgen. Efter kaffet berättade Bertil Bergström om fornborgen och Lars-Göran Nyberg påminde oss om den stora branden 1992.

Färden gick vidare till Bygdegården i Östergarn. Under färden arbetade kompanilagen med det frågeformulär som delats ut. Vid bygdegårdenÄmöttes vi av Erik Hoffstedt, ordförande i Albatrossföreningen. Erik gav oss en ordentlig och intressant information om skeendet omkring Albatross förlisning. Därefter fick vi beskåda museet samtidigt som halva gänget tog en promenad till källan under bergskanten på andra sidan landsvägen. Källan är en minnesplats över de Lettiska flyktingar som landade på Östergarnslandet under andra världskriget. Bussen äntrades och målet var Gammelgarns bygdegård. Där väntade Janne Engström med hustru med den sedvanliga ärtsoppan och pannkakorna. Efter lunchen rullade vi vidare mot Herrvik. där besågs den nya avsaltningsanläggningen. Vi fick en grundlig genomgång av Henrik och Per från regionens avdelning "Vatten söder". Tack det var intressant! Bussen rullade därefter vidare över Östergarnslandet till ett stopp på Sysneudd. Anders Österberg påminnde om den omfattande krigsplanering som förekommit i trakterna. Det berättades en och annan berättelse om händelser och deltagarna njöt i det fina vädret. Bussen rullade åter till Gammelgarns bygdegård där eftermiddagskaffet intogs. Deltagarna gick en kort promenad till kyrkan och kastalet. Kyrkan är en av Gotlands yngsta kyrkor. Bygd i mitten av 1200-talet. Valven är 12,5 meter höga! Kastalet är renoverat till ett skick som man tror att det sett ut.

Efter allmän förbröding vidtog prisutdelning. I år gick vandringspriset till 8.komp med bland andra Bengt Wahlgren och Curre Johansson. Det var tätt mellan tätlagen. Utvärderingen gav förslagen att nästa år kunnde spenderas med att minnas hur det sett ut på Wisborgssläät och hur ser det ut på Tofta? Arrangörerna tar till sig och funderar. Hasse Håkansson gav därefter en intressant orientering om Försvaret på Gotland idag och den stora kommande övningen Aurora. Efter detta gick de samlade till bords och högg in på silltallrik, fläsk och löksås med därtill hörande drycker. Bussen gick åter norrut ca kl 20.30.

Extra roligt var de nya bekantskaper som dök upp. Flera från andra sidan vattnet. Roligt var det också att Bengt Hammarhjelm orkade vara med under middagen.

Ett stort tack till Janne Frimodigs som förde bussen lugnt och säkert och till styrelsen i GRKF som fixat en trevlig övning.

Alla önskas hjärtligt välkomna till 2018 års KFÖ.

.

Årsmöte 2014

Helt enligt tradition genomfördes årsmötet i Försvarsmuseet den 6 mars.

Glädjande nog något fler än tidigare år. 41 medlemmar var samlade i vita huset.

Vår ordförande, Hans Håkansson, inledde med att kommentera den försvarsdebatt som förekommit de senaste dagarna.

Gotland är mer aktuellt i försvarsfrågan än det varit de senaste åren.

Efter sedvanlig parentation avverkades årsmötesagendan raskt

Styrelsen har under årets kompletterats med ny klubbmästare. Jörgen Gustafsson är aktiv inom hemvärnsbataljonen på många sätt.

Nu är han medlem i GRKF styrelse. Styrelsens övriga ledamöter omvaldes. 

Ekonomin redovisades, revisorerna sa sitt och styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året.

Crister Persson tilldelades SMKR förtjänsttecken i Silver för sina insatser som sekreterare men

ingen aspirerade på 40-årsnålen 


 

Efter mötet berättade mj Göran Karlsson om Afghanistan, där han tjänstgjort under ett antal månader

under 2013. En mycket intressant berättelse om förutsättningarna i världens kanske fattigaste land.

Efter föredraget samlades alla till restaurangen där det sedvanligt intogs en sillmacka, ärtsoppa och pannkaka i glad och trevlig samvaro.

Protokoll                            >>>

Verksamhetsberättelse       >>>

Ekonomisk redovisning     >>>   

Revisionsrapport                >>>

Verksamhetsplan               >>>

Budget                               >>>

      

   

       

         

    

Kommisarie Kurt Nysell och Bengt Tingström

.