Gotlands regementes kamratförening

Reportage

KFÖ 2017

Åter dags KFÖ. Traditionsenligt samlades en skara vid gamla vedförrådet på P 18. Lasse Boström tog befälet, delade in de samlade i kompanilag och beordrade uppsittning. Bussen rullade förbi östercentrum och Norrgatt för att ta oss ut på Östergarnslandet. Första stoppet var vid Torsburgen. Efter kaffet berättade Bertil Bergström om fornborgen och Lars-Göran Nyberg påminde oss om den stora branden 1992.

Färden gick vidare till Bygdegården i Östergarn. Under färden arbetade kompanilagen med det frågeformulär som delats ut. Vid bygdegården möttes vi av Erik Hoffstedt, ordförande i Albatrossföreningen. Erik gav oss en ordentlig och intressant information om skeendet omkring Albatross förlisning. Därefter fick vi beskåda museet samtidigt som halva gänget tog en promenad till källan under bergskanten på andra sidan landsvägen. Källan är en minnesplats över de Lettiska flyktingar som landade på Östergarnslandet under andra världskriget. Bussen äntrades och målet var Gammelgarns bygdegård. Där väntade Janne Engström med hustru med den sedvanliga ärtsoppan och pannkakorna. Efter lunchen rullade vi vidare mot Herrvik. där besågs den nya avsaltningsanläggningen. Vi fick en grundlig genomgång av Henrik och Per från regionens avdelning "Vatten söder". Tack det var intressant! Bussen rullade därefter vidare över Östergarnslandet till ett stopp på Sysneudd. Anders Österberg påminnde om den omfattande krigsplanering som förekommit i trakterna. Det berättades en och annan berättelse om händelser och deltagarna njöt i det fina vädret. Bussen rullade åter till Gammelgarns bygdegård där eftermiddagskaffet intogs. Deltagarna gick en kort promenad till kyrkan och kastalet. Kyrkan är en av Gotlands yngsta kyrkor. Bygd i mitten av 1200-talet. Valven är 12,5 meter höga! Kastalet är renoverat till ett skick som man tror att det sett ut.

Efter allmän förbröding vidtog prisutdelning. I år gick vandringspriset till 8.komp med bland andra Bengt Wahlgren och Curre Johansson. Det var tätt mellan tätlagen. Utvärderingen gav förslagen att nästa år kunnde spenderas med att minnas hur det sett ut på Wisborgssläät och hur ser det ut på Tofta? Arrangörerna tar till sig och funderar. Hasse Håkansson gav därefter en intressant orientering om Försvaret på Gotland idag och den stora kommande övningen Aurora. Efter detta gick de samlade till bords och högg in på silltallrik, fläsk och löksås med därtill hörande drycker. Bussen gick åter norrut ca kl 20.30.

Extra roligt var de nya bekantskaper som dök upp. Flera från andra sidan vattnet. Roligt var det också att Bengt Hammarhjelm orkade vara med under middagen.

Ett stort tack till Janne Frimodigs som förde bussen lugnt och säkert och till styrelsen i GRKF som fixat en trevlig övning.

Alla önskas hjärtligt välkomna till 2018 års KFÖ.

 

 

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY

.

Årsmöte 2014

Helt enligt tradition genomfördes årsmötet i Försvarsmuseet den 6 mars.

Glädjande nog något fler än tidigare år. 41 medlemmar var samlade i vita huset.

Vår ordförande, Hans Håkansson, inledde med att kommentera den försvarsdebatt som förekommit de senaste dagarna.

Gotland är mer aktuellt i försvarsfrågan än det varit de senaste åren.

Efter sedvanlig parentation avverkades årsmötesagendan raskt

Styrelsen har under årets kompletterats med ny klubbmästare. Jörgen Gustafsson är aktiv inom hemvärnsbataljonen på många sätt.

Nu är han medlem i GRKF styrelse. Styrelsens övriga ledamöter omvaldes. 

Ekonomin redovisades, revisorerna sa sitt och styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året.

Crister Persson tilldelades SMKR förtjänsttecken i Silver för sina insatser som sekreterare men

ingen aspirerade på 40-årsnålen 

Efter mötet berättade mj Göran Karlsson om Afghanistan, där han tjänstgjort under ett antal månader

under 2013. En mycket intressant berättelse om förutsättningarna i världens kanske fattigaste land.

Efter föredraget samlades alla till restaurangen där det sedvanligt intogs en sillmacka, ärtsoppa och pannkaka i glad och trevlig samvaro.

Protokoll                            >>>

Verksamhetsberättelse       >>>

Ekonomisk redovisning     >>>   

Revisionsrapport                >>>

Verksamhetsplan               >>>

Budget                               >>>

      

   

       

         

    

Kommisarie Kurt Nysell och Bengt Tingström

.