Gotlands regementes kamratförening

 

Gotlands Regementes kamratförening

Medlemmar. Föreningen har i december 2016 ca 479 medlemmar. .

GRKF Historia  Klicka här för föreningens historia

Stadgar    Klicka här för stadgarna

Styrelse     Klicka här för att se årets styrelse

Medlemsavgifter; Årsavgiften är 100:-.       

Föreningens privatgiro:  163001-1                                                          

Föreningens organisationsnummer; 802498-1824

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY