Gotlands regementes kamratförening

 

Aktuellt

Uppdatering av Gotlands Nationalbeväring och regemente, del II
Många nyttjar minnesboken del II för uppgifter om personalia. Bengt Hammarhjelm började med att hålla reda på vilka som avlidit. Nu har Nils-Åke Stenström övertagit uppgiften.
Observera att det är ett grannlaga arbete och det kan finnas felaktigheter.

Här finns en lista på vilka som avlidit fram till och med mars  2019 >>>


Filmer från tidigare kamratföreningsövningar
Det har filmats på flera av våra tidigare KFÖ.
Kurt Nysell har låtit bränna på dvd och de har nu kommit webmaster tillhanda.
De läggs upp efterhand. Se och njut;

2002 Sjauster i Ljugarn ca 1 tim                  >>>
2003 Fårö ca 1,5 tim                                      >>>
2006 Mojner i Slite ca 1,5 tim                       >>>


Årsmötet genomfört

Den 7 mars genomfördes vårt årsmöte i försvarsmuseet i Tingstäde: Ett odramatiskt årsmöte. 30 medlemmar var närvarande. 2018 års verksamhet redovisades och styrelsen fick ansvarsfrihet. Hans Håkansson avgick som ordförande. Främsta skälet var att Försvarsmakten ger inte bidrag till föreningen om P 18 stabschef är ordförande. Hans har varit ordförande sedan 2010. Till ny ordförande valdes Lars-Åke Permerud. Lars-Åke är en pensionerad P 18-officer som har innehaft befattningar på Regementet från instruktör till stabschef. Övriga i styrelsen valdes om. Hans Håkansson berättade sedan om P 18 utveckling. Det är inte helt enkelt att bygga upp allt som på kort tid raserades.

Kvällen avslutades med sedvanlig måltid bestående av sillsmörgås, ärtsoppa och pannkakor.

Årsmötesprotokoll;  >>>


Vår kamrat Eddy Lundins berättelse

Här hittar ni Eddys berättelse som till del var publicerad i kamratföreningstidningen 2017  >>>


Filmer från förr

Kenneth Broström tidigare A 7 är bra på det här med film från förr.

Efter det att man på Facebook startade gruppen "Vad Du redan vet men gärna minns om Visby" så har Kenneth lagt ut gamla filmer.

Numera är huvuddelen av filmerna utlagda på YOUTUBE.

Filmer nedan är från den filmskatt som fanns på Regementet. De flesta är filmade av Putte Friberg, Thore Svensson Alf Utas, Stefan Melin m.fl.

Därefter är de omhändertagna, konverterade och lagda på dvd av Kenneth Broström.

DVD 4

Avgång C MekB 18 Karlis Neretnieks 941216 15 min  >>>

Dubbeltramp  7 min                                                        >>>           Håkan Olsson förevisar

Försvar av stridsställning                                                >>>           Stridsvagnsplutons ingående i stridsställning. Putte Friberg, Börje Ljungholm, Allan Persson

Regementets Dag 1996                  del 1 >>>        Regementschef Överste Olle Broman  Filmat av  Carsten Persson och utlagd efter hans tillstånd

Regementets Dag 1996                  del 2 >>>        Speaker Major Kjell Thomsson  Filmat av Carsten Persson  och utlagd efter hans tillstånd.

DVD 12

P 18 25 år.           Del 1                                                   >>>           P 1G gamla fana tas åter i bruk. Överlämnas av siste chefen P 1G Bo Forsman

P 18 25 år.           Del 2                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 3                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 4                                                   >>>

GKÖ 1989                                                                       >>>           Strid i Visby. Vackra flygbilder

Slaget på korsbetningen                                                  >>>           Strid i bebyggelse vid Lv-kasernen på Korsbetningen

Två-plutonsexemplet på Tofta                                        >>>           Instruktionsfilm blandad gruppering  

Övrigt

P 18, A7, Lv 2 marscher med vackra bilder                   >>>

P 1G 1959                           >>>                            (speaker okänd)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 1 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 2 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Romamanöver 1941                              >>>         (inget ljud)

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY