Gotlands regementes kamratförening

 

Aktuellt

Vår kamrat Eddy Lundins berättelse

Här hittar ni Eddys berättelse som till del var publicerad i kamratföreningstidningen 2017  >>>


Uppdatering av Gotlands Nationalbeväring och regemente, del II

Många nyttjar minnesboken del II för uppgifter om personalia. Bengt Hammarhjelm började med att hålla reda på vilka som avlidit. Nu har Nils-Åke Stenström

övertagit uppgiften.

Observera att det är ett grannlaga arbete och det kan finnas felaktigheter. Här finns en lista på vilka som avlidit fram till och med  2017   >>>

Årsmöte 2017

Torsdagen den 16 mars var det åter dags för årsmöte  i Gotlands Regementes Kamratföening. Knappt 40 medlemmar samlades i Försvarsmuseet i Tingstäde. Klockan 1800 prick öppnade ordföranden Hans Håkansson  årsmötet genom att be Sten Lindber blåsa samling.  Mötet inleddes med parentation över under året avlidna kamrater.  Därefter genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar varvid styrelsens verksamhetsberättelse godkändes, styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2016 och ordförande, styrelse, revisorer och valberedning omvaldes i ett enda klubbslag.

Därefter utdelades Sveriges militära kamratföreningars Riksförbunds förtjänsttecken i silver till Anders Österberg främst för hans insatser i Försvarsmuseet.  Allt accompanierades med spel av de forna militärmusikerna Sven-Arne Wighammar och Sten Lindberg.

Därefter lämnades ordet till Dr Peter A Mattsson. Han berättade om situationen i Ryssland  idag. Ryssland är stort men glest befolkat. De satsar mycket på uppbyggnad av sin krigsmakt men det räcker inte på grund av deras ekonomiska situation  lika långt som tex USA.  Det innebär att de istället satsar på asymmetrisk krigsföring.   Tex Subversiv verksamhet, Psykologisk krigsföring mm. Allt för att eliminera skillnaderna i storlek mellan krigsmakterna. Konstaterades samtidigt att Sverige idag har väldigt låg beredskap mot den typen av hot.

Kvällen avslutades med en utsökt traditionsenlig måltid i Försvarsmuseets restaurang bestående av sillsmörgås, ärtsoppa och pannkaka med därtill hörande drycker. 


Läs årsmötesprotokollet här;    >>>

Filmer från förr

Kenneth Broström tidigare A 7 är bra på det här med film från förr.

Efter det att man på Facebook startade gruppen "Vad Du redan vet men gärna minns om Visby" så har Kenneth lagt ut gamla filmer.

Numera är huvuddelen av filmerna utlagda på YOUTUBE.

Filmer nedan är från den filmskatt som fanns på Regementet. De flesta är filmade av Putte Friberg, Thore Svensson Alf Utas, Stefan Melin m.fl.

Därefter är de omhändertagna, konverterade och lagda på dvd av Kenneth Broström.

DVD 4

Avgång C MekB 18 Karlis Neretnieks 941216 15 min  >>>

Dubbeltramp  7 min                                                        >>>           Håkan Olsson förevisar

Försvar av stridsställning                                                >>>           Stridsvagnsplutons ingående i stridsställning. Putte Friberg, Börje Ljungholm, Allan Persson

Regementets Dag 1996                  del 1 >>>        Regementschef Överste Olle Broman  Filmat av  Carsten Persson och utlagd efter hans tillstånd

Regementets Dag 1996                  del 2 >>>        Speaker Major Kjell Thomsson  Filmat av Carsten Persson  och utlagd efter hans tillstånd.

DVD 12

P 18 25 år.           Del 1                                                   >>>           P 1G gamla fana tas åter i bruk. Överlämnas av siste chefen P 1G Bo Forsman

P 18 25 år.           Del 2                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 3                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 4                                                   >>>

GKÖ 1989                                                                       >>>           Strid i Visby. Vackra flygbilder

Slaget på korsbetningen                                                  >>>           Strid i bebyggelse vid Lv-kasernen på Korsbetningen

Två-plutonsexemplet på Tofta                                        >>>           Instruktionsfilm blandad gruppering  

Övrigt

P 18, A7, Lv 2 marscher med vackra bilder                   >>>

P 1G 1959                           >>>                            (speaker okänd)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 1 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 2 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Romamanöver 1941                              >>>         (inget ljud)

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY