Gotlands regementes kamratförening

 

Aktuellt

Uppdatering av Gotlands Nationalbeväring och regemente, del II

Många nyttjar minnesboken del II för uppgifter om personalia. Bengt Hammarhjelm började med att hålla reda på vilka som avlidit. Nu har Nils-Åke Stenström övertagit uppgiften.

Observera att det är ett grannlaga arbete och det kan finnas felaktigheter. Här finns en lista på vilka som avlidit fram till mitten på 2017   >>>

Årsmöte 2017

Torsdagen den 16 mars var det åter dags för årsmöte i Gotlands Regementes Kamratföening. Knappt 40 medlemmar samlades i Försvarsmuseet i Tingstäde. Klockan 1800 prick öppnade ordföranden Hans Håkansson årsmötet genom att be Sten Lindber blåsa samling. Mötet inleddes med parentation över under året avlidna kamrater. Därefter genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar varvid styrelsens verksamhetsberättelse godkändes, styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2016 och ordförande, styrelse, revisorer och valberedning omvaldes i ett enda klubbslag.

Därefter utdelades Sveriges militära kamratföreningars Riksförbunds förtjänsttecken i silver till Anders Österberg främst för hans insatser i Försvarsmuseet. Allt accompanierades med spel av de forna militärmusikerna Sven-Arne Wighammar och Sten Lindberg.

Därefter lämnades ordet till Dr Peter A Mattsson. Han berättade om situationen i Ryssland idag. Ryssland är stort men glest befolkat. De satsar mycket på uppbyggnad av sin krigsmakt men det räcker inte på grund av deras ekonomiska situation lika långt som tex USA. Det innebär att de istället satsar på asymmetrisk krigsföring. Tex Subversiv verksamhet, Psykologisk krigsföring mm. Allt för att eliminera skillnaderna i storlek mellan krigsmakterna. Konstaterades samtidigt att Sverige idag har väldigt låg beredskap mot den typen av hot.

Kvällen avslutades med en utsökt traditionsenlig måltid i Försvarsmuseets restaurang bestående av sillsmörgås, ärtsoppa och pannkaka med därtill hörande drycker.

 

Läs årsmötesprotokollet här; >>>

Kamratföreningslunch

Torsdagen den 6 oktober samlades ett 40-tal medlemmar till sedvanlig lunchträff. Det mesta gick som vanligt Agne Ahrling och Ove Björkander lagade maten. Sten Lindberg blåste samling och matsignal. Sorlet steg snabbt bland de församlade. Efter maten informerade övlt Mats Jakobsson från Främre Taktisk Ledning om vad som pågick just nu på Gotland. Det är ju som känt är ständigt militära förband på ön. De inleder med en beredskapsövning varefter de övergår till "normal" övningsverksamhet. Mats belyste att det inte riktigt är som förr. Det fanns vid uppsterten inga avtal att luta sig emot. De har måst nytecknas. Det har också tillkommit en del Natura 2000-områden som inte tillåter militära övningar utan vidare. Ja det är tur att det inte är ofred för då blev det sannolikt riktigt besvärligt med alla myndighetskontakter!

Kamratföreningsövning 2016

Den 25 -- 26 september genomfördes årets kamratföreningsövning. Den här gången på Fårö. En mycket trevlig verksamhet som alldeles för få medlemmar deltar i.

Här får ni en redovisning av hur det gick till >>>

Boken om P 1G

Boken finns nu till försäljning och är intressant för alla som har koppling till förbandet.

 

Boken om P 1 G

1944–1963

av Thorleif Olsson

Heltäckande på 330 sidor med över 440 bilder, de flesta i autentiskt svart/vitt

De flesta bilderna kommer direkt ifrån soldaternas egna privata fotoalbum och har aldrig tidigare publicerats. Pris 250:- + frakt (vid nätbeställning)

 

Boken om P 1 G köper du här:

 

- Gotlands Försvarsmuseum, Tingstäde.

- Bokhandeln Wessmann & Pettersson, Adelsgatan 5, Visby.

- Nätbeställning på gotlandsforsvarsmuseum.se. Klicka på länken.

E-postadresser

Föreningen  har ca 500 medlemmar. Att skriva brev till alla kostar en slant. Hittills har försvarsmakten betalat portot men de tycker de har

viktigare saker att lägga pengarna på. E-post är gratis och mycket enklare. Efter uppmaningen i vårbrevet har vi nu drygt 200 e-postadresser. Det fattas alltså några.

Misstänker Du att föreningen inte har din adress så skicka ett mail till info@grkf.se Förutom att föreningen får din adress så blir sekreteraren glad att höra av dig.

Filmer från förr

Kenneth Broström tidigare A 7 är bra på det här med film från förr.

Efter det att man på Facebook startade gruppen "Vad Du redan vet men gärna minns om Visby" så har Kenneth lagt ut gamla filmer.

Numera är huvuddelen av filmerna utlagda på YOUTUBE.

Filmer nedan är från den filmskatt som fanns på Regementet. De flesta är filmade av Putte Friberg, Thore Svensson Alf Utas, Stefan Melin m.fl.

Därefter är de omhändertagna, konverterade och lagda på dvd av Kenneth Broström.

DVD 4

Avgång C MekB 18 Karlis Neretnieks 941216 15 min  >>>

Dubbeltramp  7 min                                                        >>>           Håkan Olsson förevisar

Försvar av stridsställning                                                >>>           Stridsvagnsplutons ingående i stridsställning. Putte Friberg, Börje Ljungholm, Allan Persson

Regementets Dag 1996                  del 1 >>>        Regementschef Överste Olle Broman  Filmat av  Carsten Persson och utlagd efter hans tillstånd

Regementets Dag 1996                  del 2 >>>        Speaker Major Kjell Thomsson  Filmat av Carsten Persson  och utlagd efter hans tillstånd.

DVD 12

P 18 25 år.           Del 1                                                   >>>           P 1G gamla fana tas åter i bruk. Överlämnas av siste chefen P 1G Bo Forsman

P 18 25 år.           Del 2                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 3                                                   >>>

P 18 25 år.           Del 4                                                   >>>

GKÖ 1989                                                                       >>>           Strid i Visby. Vackra flygbilder

Slaget på korsbetningen                                                  >>>           Strid i bebyggelse vid Lv-kasernen på Korsbetningen

Två-plutonsexemplet på Tofta                                        >>>           Instruktionsfilm blandad gruppering  

Övrigt

P 18, A7, Lv 2 marscher med vackra bilder                   >>>

P 1G 1959                           >>>                            (speaker okänd)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 1 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Gotlands Nationalbeväring 150 år del 2 >>>        (speaker Bengt Wellhagen)

Romamanöver 1941                              >>>         (inget ljud)

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotland regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Söderhagsvägen 26                       621 50 VISBY